poMOCne gadżety

Ahoj! W ramach kampanii poMOC powstały takie bardzo poręczne, przydatne i poMOCne płócienne torby. Są dla Was! Możecie się po nie do nas zgłaszać (Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej). Rozdajemy je także przy okazji rożnych wydarzeń, w których akurat bierzemy udział. Dostępne do wyczerpania zapasów;)

Projekt „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” realizowano dzięki współfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

#młodzimajągłos#poMOC#nowefio

Nie daj się uCISZAć!

„Większość dzieci to niesamowicie krytycznie myślący ludzie, do momentu, gdy je uciszymy” (B.Hooks)

Bądź cicho! Cisza! Dzieci i ryby głosu nie mają! Nie, bo nie! Zrobimy tak, bo ja tak chcę! Nie pyskuj! Teraz ja mówię! Dorośli często używają takich powiedzeń. Wydaje się, że te słowa to częsty sposób na odpowiedź, gdy brakuje argumentów, cierpliwości albo czasu na wyjaśnienia.

Dzieci, nastolatki, młodzi ludzie chcą być widziani i słyszani. Odbierając im głos, dorośli dają im do zrozumienia, że ich opinie/zdanie na dany temat nie są ważne i nie mają wartości. Że ich uczucia, potrzeby, emocje, wartości nie mają znaczenia. Młodzi ludzie uczą się szacunku do siebie samego i innych na podstawie tego jak szanują ich rodzice ale i inni dorośli (na przykład w szkole).

Nie daj się uCISZAć to kampania zwracająca uwagę na to, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania a kreowanie, budowanie własnego światopoglądu przez dzieci i młodzież nie powinno i nie może być dla dorosłych problemem. Nawet i zwłaszcza wtedy, kiedy nastolatki/nastolatkowie mówią o rzeczach trudnych lub dla dorosłych niewygodnych, kiedy krytykują albo kiedy prezentują odmienne zdanie/opinie, lub kiedy dopominają się poszanowania ich praw i wolności.

Jaka jest podstawa prawna dla wolności słowa oraz swobody wyrażania opinii?

Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka
1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka.

Art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
`1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

Nie ważne że jesteśmy niepełnoletni, w relacjach wychowawczych i edukacyjnych, powinniśmy być traktowani jako równorzędny dorosłemu partner dialogu. Jesteś kompetentnymi osobami posiadającymi wrodzone prawo, godność i zdolność do wyrażania własnego zdania i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, dotyczących Naszego życia.

Mówiąc o wolności słowa nie można jednak zapominać, że nie jest ona jednoznaczna z przyzwoleniem na zachowania godzące w zasady współżycia społecznego i podstawową kulturę. Wolnością słowa nie można usprawiedliwiać dyskryminacji, hejtu, mowy nienawiści Obrażanie innych to zaprzeczenie wolności słowa i zawsze wymaga zdecydowanej i stanowczej reakcji.

Dialogowanie z młodzieżą i z dziećmi, oparte na równości uczestniczących w nim podmiotów, jest ważną kompetencją dorosłych (rodziców/nauczycieli/nauczycielek).

A jakie Ty, czytający to dorosły, nadajesz znaczenie prawu dzieci i młodzieży do wyrażania własnego zdania?

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Słowa poMOCne

Słowa poMOCne – to kampania życzliwości promująca pozytywne myślenie, uważność na siebie i na drugiego, której celem jest dodawanie MOCy poprzez proste i dobre komunikaty. Wysyłamy w świat poMOCne słowa, które mamy nadzieję będą pomagać odnajdywać wewnętrzną siłę, by łatwiej konfrontować się z problemami dnia codziennego.

Niech będą dla motywacją, pozwolą uwierzyć w siebie, wywołują uśmiech, poprawiają samopoczucie.

Oto poMOCne słowa dla każdego. Możesz je wydrukować i podarować komuś bliskiemu lub sobie…

P.S. Zwłaszcza jeśli to, co Cię otacza, nie do końca jest w porządku a sprawy nie zawsze idą po Twojej myśli, trzymamy za Ciebie kciuki!

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Kampania poMOC!

Już jest! Czytajcie! Udostępniajcie! Nagłaśniajcie!

Kampania społeczna to kampania mająca na celu rozwiązanie i nagłośnienie jakiegoś problemu społecznego. Tematy, o których tu przeczytacie to tematy ważne dla młodych osób uczestników projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania”.

W atmosferze dobrych relacji i współpracy, uczyliśmy się, jak pracować z informacją, poszerzaliśmy kompetencje informatyczne i graficzne. Przygotowaliśmy wieloformatowe plakaty, torby, pocztówki i grafiki. Utworzyliśmy też osobną zakładkę na naszej stronie internetowej dedykowaną kampanii.

Celem jest zwiększenie wiedzy i zwrócenie uwagi na pewne ważne dla Młodych Ludzi problemy.

Opracowane materiały kampanijne wyświetlane są na pięciu miejskich citylight’ach w Dąbrowie Górniczej.

Oto o czym wrażliwi, mądrzy i refleksyjni Młodzi Ludzie chcą powiedzieć światu?

Poznajcie główne hasła i szczegóły kampanii poMOC:

 1. Nie jesteś SAM/A!
 2. Nie daj się uCISZAć
 3. Słowa poMOCne
 4. Młodzi szkole.
 5. Prawa dzieci prawami człowieka.
 6. Gram w zielone.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Młodzi mają głos!

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Nie jesteś SAM/A

Nie jesteś SAM/A – kampania zwracająca uwagę na problem poczucia osamotnienia i depresji wśród nastolatek/nastolatków.

Statystyki obrazujące skale problemu są od lat alarmujące. Liczba dzieci i młodzieży leczonych z powodu depresji w ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się. Są jeszcze inne dane, Komendy Głównej Policji, które mówią o ponad 70-procentowym wzroście liczby prób samobójczych i samobójstw w 2021 roku, względem poprzedniego roku.

Nastoletnia depresja jest niebezpieczna chorobą, która wymaga odpowiedniego leczenia. Wyjątkowo niebezpieczną, bo często niewidoczną dla bliskich, myloną z buntem, złym zachowaniem…

„nie przesadzaj”, „to nic takiego”, „weź się w garść” „nie teraz”, „jestem zajęta/y.” – to zdania, które w ustach dorosłego (rodzica) ugruntowują w dzieciach poczucie osamotnienia i braku zrozumienia (w tym także przez osoby najbliższe).

Objawy depresji różnią się bardzo u poszczególnych nastolatków.

Co na pewno powinno zwrócić uwagę?

– chwiejność nastroju, drażliwość
– zmiana w zachowaniu
-obniżony nastrój, brak aktywności,
-wycofanie z relacji z rówieśnikami/rodziną
– zmiana apetytu, zaburzenia snu
-krytycyzm wobec siebie
-autoagresja, używki, samookaleczania, zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.

Naszym hasłem „Nie jesteś SAM/A” chcemy pokazać młodym osobom w kryzysie, że są widziani i słyszani i mogą prosić o wsparcie, że wyjście z kryzysu jest możliwe.

Poniżej zamieszczamy materiały kampanijne (zachęcamy do pobierania, drukowania i udostępniania) oraz informacje o tym gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Kampania poMOC realizowana przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Młodzi o szkole

Młodzi o szkole – to kampania napędzana i inspirowana danymi z Raportu „MŁODZI O SZKOLE”. Kampania ta porusza problem presji, obciążenia i przeciążenia obowiązkami z jakimi mierzą się dziś często uczniowie i uczennice. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o ich samopoczuciu. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o szkole. Niech wreszcie zostanie usłyszany i wywoła konieczne i pilne w edukacji zmiany.
#młodzimajągłos
#edukacjatorelacja

W tym miejscu, w imieniu zespołu dO!PAmina Lab bardzo serdecznie DZIĘKUJĘMY wszystkim młodym osobom zaangażowanym w kampanię za zaufanie! SŁYSZYMY WAS! WIDZIMY WAS! Z całą mocą, zaangażowaniem i niestrudzenie, będziemy działać na Waszą rzecz. Jesteście WAŻNI!

Cały Raport Młodzi o szkole dostępny jest tutaj MŁODZI O SZKOLE

Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi otwarte dzieci i młodzieży – uczestników badań ankietowych, na podstawie których opracowano raport.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

GRAM W ZIELONE

Gram w zielone – to kolejna młodzieżowa kampania informacyjna, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat kwestii związanych z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W ramach kampanii powstały plakaty i projekt ekotorby.

Ochrona klimatu to podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale także codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zależy nam na podnoszeniu świadomości o tym, że to każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat. Stąd hasło „LUDZIE DLA KLIMATU”.

Troska o środowisko naturalne to nasza wspólna sprawa!!

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.

Prawa dzieci prawami człowieka.

„Nie ma dzieci, są ludzie.” (J. Korczak)

Na ogół, dorośli starają się, by dzieci miały dobre dzieciństwo i dorastanie. Niestety zdarza się jednak, że prawa dzieci są naruszane (w domu, w szkole czy na ulicy). Czasami dorośli nie zdają sobie sprawy, że swoim postępowaniem krzywdzą dziecko – ranią jego godność, upokarzają, lekceważą, wyśmiewają, nie liczą się z jego zdaniem, naruszają jego prywatność. Kampania PRAWA DZIECI PRAWAMI CZŁOWIEKA ma na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dzieci oraz o obowiązku ich bezwzględnego przestrzegania.

Prawa dziecka gwarantowane są przez szereg dokumentów, w tym między innymi:

 • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 ze zm.)
 • Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284)
 • Konwencję o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
 • Kodeks cywilny, k.c. – ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. Podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Ich źródłem jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem zapisana w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek i może samodzielnie podejmować decyzje. Równość oznacza, że wszystkie dzieci maja takie same prawa i mają być tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

W naszej kampanii chcemy także zwrócić szczególną uwagę na kwestie ochrony i przestrzegania praw dziecka, praw człowieka i praw uczniowskich w szkole, promując ideę szkoły bez przemocy oraz zapewniającą bezwzględne poszanowanie praw uczniów i uczennic.

Poniżej prezentujemy opracowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą materiały kampanijne, zachęcając do ich upowszechniania i udostępniania.

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport z monitoringu praw uczniowskich w odniesieniu do statutów szkół – zbiorcze opracowanie zawierające informacje o prawach uczniowskich.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.