Polityka Prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego, który właśnie przeglądasz, jest Stowarzyszenie dO!PAmina Lab. Jakkolwiek możesz przeglądać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych, to musisz wiedzieć że, gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub kontaktujesz się z nami telefonicznie lub decydujesz się wziąć udział w naszym projekcie, warsztatach lub szkoleniach lub podjąć z nami współpracę.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie dO!PAmina Lab
(ul. Jaworowa 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza) 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: dopaminalaab@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby. 

Pamiętaj! Jeżeli cokolwiek nie jest tutaj dla Ciebie jasne, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat Twoich danych osobowych, lub zapytać o konkretne uprawnienie lub obowiązek – zawsze możesz do nas napisać i zawsze odpowiemy.

 Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane możemy mieć ponieważ:
– skontaktowałeś/aś się z nami telefonicznie lub a pośrednictwem poczty e-mail.

– wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich przekazanie przez zgłoszenie się na organizowane przez nas szkolenia/wydarzenia/warsztaty.

– wpłaciłeś/aś  darowiznę na nasz rachunek bankowy

-zawarłeś/aś z nami umowę o współpracy/pracy
Wszystkie dane osobowe są w odpowiedni sposób chronione. Dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc przeprowadzić wydarzenie (warsztat, trening, szkolenie), w którym chcesz uczestniczyć. Zbieramy tylko takie informacje, które są nam niezbędne, by się z Tobą kontaktować lub które są wymagane w związku z dokumentacją realizowanych przez nas projektów.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas przygotowania i trwania umowy

b. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych

c. rejestrowania Cię do udziału w warsztatach/szkoleniach/projektach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, umożliwienia Ci wzięcia udziału w projekcie lub wydarzeniu/warsztacie/szkoleniu, w tym przesyłania Ci o nich informacji na podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody przez okres 2 lat od wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody (wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)
d. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam korespondencyjnie lub podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z przedstawieniem i omówieniem konkretnej sprawy, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami)

e. kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z bieżącą działalnością, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy)

f. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia w toku postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych na każdym etapie sprawy (przez czas przedawnienia roszczeń lub trwania postępowań

g. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań statutowych, utrzymywania kontaktu z naszymi zleceniobiorcami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych i cudzych interesów majątkowych i niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej.

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania. Wyróżniamy tutaj:

-dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

– dane rozliczeniowe: na które składają się obok danych identyfikacyjnych numery twoich rachunków bankowych, numery NIP i PESEL

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający) i jest to np. biuro rachunkowe, czasami firmy pocztowe lub kurierskie.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać twoich danych poza obszar EOG.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak np. zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Jakie masz prawa?
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Możesz do nas napisać na adres dopaminalaab@gmail. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo uzyskania ich kopii, żądania sprostowania oraz usunięcia – wtedy, gdy nie mamy obowiązku ich przechowywać – lub ograniczenia ich przetwarzania.

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody lub w czasie wymaganym warunkami danego projektu, w którym uczestniczyłeś/aś.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę nam udzieloną w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail na adres  dopaminalaab@gmail.com
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych jest legalne.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zmianach

Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od 01.01.20r. i mogą podlegać dalszym zmianom. Zmienioną Politykę prywatności ze zmienioną treścią oznaczoną kursywą będziemy prezentować przez okres 30 dni od wprowadzenia zmiany, a następnie kursywę usuniemy. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które mogą Cię dotyczyć, zostaną Ci przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Fundację w kontaktach z Tobą.