DZIECIŃSTWO TO NIE WYŚCIGI!

Kampania społeczna Budzącej się szkoły, Stowarzyszenia dO!PAmina Lab i dąbrowskiego Samorządu.

TU i TERAZ, Nauczyciele i Rodzice, razem, na rzecz nowej jakości w edukacji.

Turboszkoła czy zrównoważona edukacja?
My dorośli mamy wybór. I my wybieramy.
Dzieci tego wyboru pozbawiliśmy.
I tylko my możemy im oddać dzieciństwo.
Ale czy będziemy chcieli to zrobić?

Jest źle. Coraz więcej dzieci i nastolatków ma problemy ze zdrowiem psychicznym, coraz więcej traci chęć do nauki i do … życia.
Jak my dorośli odpowiadamy na te problemy i dramaty?
Co mamy do zaoferowania naszym dzieciom oprócz coraz większej presji, wymagań i oczekiwań pod ich adresem?
Czy mamy zrozumienie dla ich potrzeb i trudności?

Czy jest alternatywa dla szkolnej presji?
Czy naukę możne zorganizować tak, by i uczniowie i nauczyciele czuli się w szkole dobrze?
Jaka jest zależność między jakością relacji a efektywnością procesu uczenia się? Dlaczego dzieci jak powietrza potrzebują zabawy i co tracą, gdy są jej pozbawione?

REFLEKSJA:

Zwalniamy. Zmieniamy!

Co zrobić, żeby zmniejszyć presję, jakiej poddawane są dzieci?
Co zrobić, żeby w szkole było mniej stresu?
Jak w najefektywniejszy sposób wykorzystać czas lekcji?
Jak poprawić panujące w szkole relacje? Co zrobić, by każde dziecko mogło w szkole odkrywać swoje talenty i silne strony?
Co zrobić, by uczniowie nie myśleli, że celem szkoły i edukacji są oceny i świadectwa?
Podstawy programowe, rozkłady materiału, scenariusze lekcji, szkolne statuty, regulaminy, a w nich głównie obowiązki uczniów, systemy oceniania, testy, rankingi – a gdzie jest miejsce na CZŁOWIEKA?

Czy my się nie pogubiliśmy?
Dużo od dzieci / młodych ludzi wymagamy, może zbyt dużo?

Spotkajmy się i poszukajmy rozwiązań, poszukajmy refleksji :
jakim jestem dorosłym, jako rodzic/nauczyciel?

PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI „SZKOŁA JEST NASZA” – tutaj możemy się spotkać. Przestrzeń dla edukacji „Szkoła jest nasza” to bezpłatne warsztaty i kursy (dla kadry nauczycielskiej dąbrowskich szkół), spotkania, dsykusje, kafejki metodyczne, wewnętrzszkolne narady o edukacji (dlaucznia, rodzica, nauczyciela)..

Stwórzmy razem szkoły naszych marzeń!

Wizja

Szkoła – przyjazna przestrzeń realizująca ideę edukacji opartej na relacjach, zorientowa na człowieka (małego i dużego), sprzyjająca integracji i lepiej odpowiadająca potrzebom uczniów i nauczycieli w XXI wieku. Szkoła pełna życia, której istotnym elementem jest kultura uczenia się a nie nauczania. Szkoła, w której uczniowie dobrze się czują. Szkoła, w której uczniowie nie są prowadzeni za rękę, tylko przejmują odpowiedzialność za własną naukę. Szkoła, w której praca daje nauczycielom autentyczną satysfakcję.

Szkoła, która swoją misję buduje na założeniach pedagogiki korczakowskiej, pedagogiki kreatywnej i empatycznej, bazując na motywacji pozytywnej (regularnie wyzwalającej wysoki poziom dopaminy).

Bo nauka jest zawsze aktem woli..
„Bo zabawa to najwyższa forma nauki” (A.Einstein)

Szkoła jest nasza!

Kontakt

ul. Sienkiewicza 6a (biuro)
Dąbrowa Górnicza
e-mail: dopaminalaab@gmail.com
Zadzwoń 504 820 333