GRAM W ZIELONE

Gram w zielone – to kolejna młodzieżowa kampania informacyjna, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat kwestii związanych z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W ramach kampanii powstały plakaty i projekt ekotorby.

Ochrona klimatu to podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale także codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zależy nam na podnoszeniu świadomości o tym, że to każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat. Stąd hasło „LUDZIE DLA KLIMATU”.

Troska o środowisko naturalne to nasza wspólna sprawa!!

Kampania jest realizowana w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.