Młodzi o szkole

Młodzi o szkole – to kampania napędzana i inspirowana danymi z Raportu „MŁODZI O SZKOLE”. Kampania ta porusza problem presji, obciążenia i przeciążenia obowiązkami z jakimi mierzą się dziś często uczniowie i uczennice. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o ich samopoczuciu. To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o szkole. Niech wreszcie zostanie usłyszany i wywoła konieczne i pilne w edukacji zmiany.
#młodzimajągłos
#edukacjatorelacja

W tym miejscu, w imieniu zespołu dO!PAmina Lab bardzo serdecznie DZIĘKUJĘMY wszystkim młodym osobom zaangażowanym w kampanię za zaufanie! SŁYSZYMY WAS! WIDZIMY WAS! Z całą mocą, zaangażowaniem i niestrudzenie, będziemy działać na Waszą rzecz. Jesteście WAŻNI!

Cały Raport Młodzi o szkole dostępny jest tutaj MŁODZI O SZKOLE

Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi otwarte dzieci i młodzieży – uczestników badań ankietowych, na podstawie których opracowano raport.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomysły dla Ani, Magdy, Marty, Martyny, Zuzi, Wiktora, Zuzi, Hani, Magdy i Agaty.