Masz prawo wiedzieć!

Jesteś uczniem/uczennicą. Jesteś dzieckiem. Jesteś młodym człowiekiem. Znasz swoje prawa i wolności?

10 kwietnia o 12:00 w ramach spotkania MASZ PRAWO WIEDZIEĆ o (s)prawach dzieci i młodzieży oraz o (s)prawach uczniowskich w kontekście szkoły i szkolnego statutu rozmawiać będą:

Zuza Junak – uczennica III klasy w „Łukasińskim” w Dąbrowie Górniczej. Ostatnio bardzo udziela się społecznie w szkole i poza nią. Cały czas próbuje czegoś nowego poznając inne perspektywy świata.

Michał Wroński – uczeń liceum, tegoroczny maturzysta oraz samozwańczy aktywista, który w czasie pozaszkolnym zajmuje się muzyką i prawami ucznia.

Paweł Wywrot – siedemnastoletni uczeń dąbrowskiego LO, członek grupy POMOC NA MAXA. Interesuje się muzyką, matematyką, prawem a także jego dziedzinami. Lubi dyskutować na tematy dotyczące praw uczniowskich i swojego miasta, czyli Miasto Dąbrowa Górnicza.

Łukasz Korzeniowski – Prezes Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

_______________________________

Forum Młodych jest wydarzeniem organizowanym w ramach projektu „Misja miasto. Dzieci mają głos”, który jest realizowany przez stowarzyszenie Dopamina Lab Lab z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

FORUM MŁODYCH

„MŁODZI MAJĄ GŁOS”

Z ogromnym entuzjazmem i wielką radością informujemy i zapraszamy!

We współpracy i wspólnie z „Pomoc na Maxa”, inicjatywną grupą dzieci i młodzieży organizujemy Forum Młodych „Młodzi mają głos” z udziałem i zaangażowaniem Młodych jako ekspertów, którzy najlepiej i najwięcej wiedzą o sprawach, które ich dotyczą i są dla nich ważne. W merytorycznej warstwie wydarzenie skupia tematy związane z partycypacja dziecięcą i młodzieżową, prawami dzieci i młodzieży (w tym uczniowskimi) ale także dotyczące wszystkich innych elementów życia i spraw im bliskich. Celem Forum jest doświadczenie mądrej i pozytywnej rozmowy, a także wymiana myśli i poglądów na istotne dla Młodych tematy. Szczegółowy program Forum został ustalony i opracowany w trakcie wspólnych spotkań z młodymi ludźmi z Dąbrowy Górniczej.

Forum Młodych to główne wydarzenia online zaplanowane na 10 kwietnia 2022r. i szereg innych wydarzeń w dniach 31.03.-30.04.2022r., w tym warsztaty stacjonarne (dla dzieci i młodzieży), których szczegółowy rozkład prezentujemy tutaj:

PLAN WYDARZEŃ (na warsztaty stacjonarne obowiązują zapisy: dopaminalaab@gmail.com, tel. 504802333)

31 marca 2022r. 17:00-19:00 JAK ROZMAWIAĆ? JAK PROWADZIĆ WYWIAD?
(stacjonarne warsztaty z Ania Cieplak przygotowujące do swobodnego dyskutowania i zrozumiałego komunikowania się)
________________________________________

3 kwietnia 2022r. 10:00-18:00 UCZYMY JAK O SIEBIE DBAĆ
(stacjonarne warsztaty edukacji seksualnej dla młodzieży z edukatorkami Fundacji SPUNK) – CAO, ul. Sienkiewicza 6a, Dąbrowa Górnicza
______________________________________________________

8 kwietnia 2022r. 17:00-18:15 MOJE CIAŁO – MÓJ DOM
(warsztaty samoakceptacji dla dzieci 9-12 lat z edukatorkami Fundacji Fala Nowej Kultury) CAO, ul. Sienkiewicza 6a, Dąbrowa Górnicza
_________________________________________________

8 kwietnia 2022 17:00-19:30 MOJE CIAŁO – MOJA SPRAWA
(stacjonarne warsztaty samoakceptacji i ciałopozytywności dla młodzieży z edukatorkami Fundacji Fala Nowej Kultury) CAO, ul. Sienkiewicza 6a, Dąbrowa Górnicza
______________________________________________________

10 kwietnia 2022r. 10:00-18:00 FORUM MŁODYCH ONLINE
10:00-11:30 MŁODZI MAJĄ GŁOS (rozmowa z Justyna Suchecką o edukacji, sprawstwie, inicjatywności oraz zmienianiu świata)
12:00-13:30 MASZ PRAWO WIEDZIEĆ (rozmowa z udziałem Łukasza Korzeniowskiego ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów o statutach i (s)prawach uczniowskich)
14:00-15:30 JAK WSPIERAĆ INNYCH I JEDNOCZEŚNIE DBAĆ O SIEBIE..
(rozmowa z udziałem Angeliki Friedrich – założycielki “Nastoletniego Azylu” o emocjach, kryzysach, zdrowiu psychicznym i wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży, empatycznym słowniku i Tik Toku)
16:00 – 17:30 JESTEŚMY MŁODZI O CO NAM CHODZI? (rozmowa o sprawach ważnych i najważniejszych, perspektywach, obowiązkach i możliwościach, bezpiecznych przestrzeniach na bycie sobą, autentyczności i presji z uczestnikami i mentorami projektu „Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi?” Fundacji szkoła z klasą
(link do wydarzenia:
___________________________________________________

19 kwietnia 2022r. 16:00 – 19:00 Warsztaty stacjonarne „WSPARCIE W KRYZYSIE” z udziałem Angeliki Friedrich założycielki Nastoletniego Azylu
——————————————————-

20 kwietnia 2022r. 18:00-19:30 Młodzieżowa kafejka online „SAMOREGULACJA W ŻYCIU DZIECKA I NASTOLATKA” z udziałem Joanny Janas Sajdak facylitatorki Programów Rozwojowych z Końmi w Droga Ku Sobie
_________________________________________________________

27 kwietnia 2022r. 19:00 Młodzieżowa kafejka online „MANIFEST MŁODYCH: Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa” z udziałem Katarzyny Kaliny kuratorki wystawy „Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko” (CSW Kronika) – „artystycznego manifestu opisującego utopijną konwencję praw dziecka do komfortowego odbioru świata poprzez zmysły, w której znajdują się postulaty: prawo do ciszy i dźwięku, naturalnego smaku i zapachu, dobrze zaprojektowanej szkoły, ulicy i domu, a także udziału w dyskusji na temat otaczającej rzeczywistości. Prezentowane instalacje audiowizualne nawiązywały do „uzdrowiska dla zmysłów” i były efektem działań opartych o demokratyczne postulaty wystosowane przez dzieci.”

O wystawie – wideo oprowadzanie
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika


__________________________________________________________

28 kwietnia 2022r. 17:00-20:00 MASZ PRAWO WIEDZEĆ: PRAWA UCZNIOWSKIE / PRAWO OŚWIATOWE  (stacjonarne warsztaty eksperckie z zespołem Stowarzyszenia dO!PAmina Lab)
__________________________________________________

Forum Młodych jest wydarzeniem organizowanym w ramach projektu „Misja miasto. Dzieci mają głos”, który jest realizowany przez stowarzyszenie dO!PAmina Lab z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2022r. o treści „Proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o informację, skąd macie Państwo pieniądze na swoją działalność.”, informujemy że dotychczasowa działalność statutowa naszego stowarzyszenia finansowana jest z następujących  źródeł:

  1. Dotacje i granty
  2. Darowizny (od osób fizycznych i innych podmiotów)
  3. Dobrowolne składki członkowskie
  4. Statutowa działalność odpłatna Stowarzyszenia

Ponadto, bieżąca działalność naszego Stowarzyszenia w  dużym stopniu opiera się na nieodpłatnej pracy członków Stowarzyszenia oraz współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami

Celem szczegółowej prezentacji przedstawiamy listy dotychczas zrealizowanych oraz aktualnie realizowanych projektów wraz z podaniem kwoty otrzymanego finansowania zewnętrznego  oraz jego źródła. Wszystkie dotychczas realizowane i zakończone projekty finansowane z wymienionych zewnętrznych źródeł zostały sprawozdane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi za każdy rok działalności Stowarzyszenia.

Dotychczas realizowane projekty finansowane z zewnętrznych źródeł w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia:

ROK 2019

Dziewczyńska Banda Mocy
Dotacja w konkursie Śląskie Lokalnie 2018-2019 Edycja II/Instytut Pracy i edukacji; Kwota: 5000,00 PLN; Link
FunFabLab Wakacyjne Laboratorium Nauki i Zabawy
Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 6550,00 PLN; Link
Fabryka uważności. Rodzinna joga w ogrodzie.
Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 4320,00 PLN; Link
Festiwal Empatii (jako organizacja parasolowa – wspierająca grupę nieformalną) Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 7750,00 PLN; Link
Konferencja „Szkoła jest nasza”
Dotacja w trybie tzw. „małego grantu”. Obszar: oświaty i wychowania/
Gmina Dąbrowa Górnicza; Kwota: 10 000,00 PLN; Link
Dziewczyńska Banda Mocy
Program minigrantów ArcelorMittal Poland “Działamy lokalnie” Edycja 2019 / ArcelorMittal Poland /darowizna; Kwota: 7000,00 PLN; Link

ROK 2020

Cudotwórczość. Wakacyjna Pracownia Ceramiki
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki w 2020 r. / Gmina Dąbrowa Górnicza; Kwota: 5900,00 PLN; Link
Zielona Pracownia
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2020 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/ Gina Dąbrowa Górnicza
Kwota: 10000,00 PLN; Link
Przestrzeń dla edukacji „szkoła jest nasza”
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Oświaty i wychowania w 2020 r.
Kwota: 25 000,00 PLN; Link
Zielone Polekcje
Konkurs Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A./ darowizna Kwota: 9980,00 PLN; Link

ROK 2021

Zielona Pracownia
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2021 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Kwota: 9000,00 PLN; Link
Dziewczyńskość ma głos (projekt w trakcie realizacji)
Program minigrantów ArcelorMittal Poland “Działamy lokalnie” Edycja 2020 / ArcelorMittal Poland /darowizna Kwota: 5000 PLN; Link
Miejska Świetlica Przyrodnicza
Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa”/ IKEA Retail Sp. z o.o./darowizna
Kwota: 60 000,00 PLN; Link
Misja Miasto. Dzieciaki mają głos. (projekt w trakcie realizacji)
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG / Fundacja Stocznia; Kwota: 12 500,00 EUR; Link
Ogród bez ogródek
Projekt zrealizowany w ramach statutowej działalności odpłatnej Stowarzyszenia dla Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ; Kwota: 7000,00 PLN

W dniu 16.07.2020r. Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę z Funduszu Pracy (art.15zzda) w kwocie 4 250,68 PLN wypłaconą przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Pożyczka została umorzona.

Załączniki:

GAZETA DZIECI

W ramach projektu „Misja miasto. Dzieciaki mają głos” powstały e-ZINy w których prezentujemy wypowiedzi dzieci – uczestników/uczestniczek naszego projektu. Są to rysunki, krótkie teksty, prezentacje, filmy, w których na swój sposób poruszają tematy dla nich ważne. Wszystkim zaangażowanym w prace, bardzo DZIĘKUJEMY i gratulujemy. Zapraszamy do przeglądania, zastanawiania się i korzystania z pomysłów.

Udostępniamy także prosty scenariusz lekcji pt. „Gazeta Dzieci”, jeżeli czujecie się zainspirowani.

MŁODZI O SZKOLE – RAPORT Z BADAŃ

Tak naprawdę z wielkim smutkiem przedstawiamy Państwu wyniki naszego badania pilotażowego, którego celem była próba określenia trudności, z jakimi na co dzień w swoim środowisku szkolnym zmagają się dzieci i młodzież oraz zdefiniowanie form wsparcia instytucjonalnego, które są autentycznie dla nich dostępne w ich najbliższym otoczeniu.

Na wstępie, najważniejsze słowa kierujemy do dzieci i młodzieży, do wszystkich młodych osób, które wypełniły nasza ankietę… DZIĘKUJĘMY za zaufanie! SŁYSZYMY WAS! WIDZIMY WAS! Z całą mocą, zaangażowaniem i niestrudzenie, będziemy działać na Waszą rzecz. Jesteście WAŻNI!

W dniach 22 listopada – 10 grudnia 2021 przeprowadziliśmy wśród osób uczniowskich z całej Polski (na trzech poziomach edukacyjnych: edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej) badanie pilotażowe, w formie ankiety. Pomiar przeprowadziliśmy przy użyciu specjalnie w tym celu opracowanego kwestionariusza. W badaniu, w sumie wzięło udział 1170 osób, w tym 543 osoby z Dąbrowy Górniczej. 91% odpowiedzi zostało udzielonych przez osoby, które znajdują się w przedziale wiekowym: 13-19 r.ż.

Ankieta została opracowana przez zespół dOP!Amina Lab z konsultacyjnym wsparciem ekspertów.  Udostępniliśmy ją on-line i upowszechnialiśmy dostęp do niej głównie poprzez spotted szkół czyli kanały nieformalne, prowadzone przez uczniów i uczennice, ”wrzucaliśmy” ją też na miejskie grupy, bardzo nikła liczba szkół udostępniła je na swoich oficjalnych profilach.  Zależało nam na uzyskaniu jak najbardziej szczerych odpowiedzi i zagwarantowaniu poczucia anonimowości osób uzupełniających ankietę.

Oczywiście, już w trakcie przeprowadzania ankiety pojawiły się w Internecie komentarze typu „wszystko zależy od tego, kto tego typu badania przeprowadza”, ale z całą mocą musimy jeszcze raz podkreślić, że ankieta była ANONIMOWA i OGÓLNODOSTĘPNA oraz przeprowadzona bez założonej tezy. Można, oczywiście, próbować podważyć jej wyniki, bo nie jesteśmy socjologami, bo „grupa badawcza” była przypadkowa, ale na pewno nie można zamykać na nią oczu i powiedzieć – „no a czego się spodziewaliście”.

Wyniki wydają się być jednak jednoznaczne, alarmujące i – mimo, że nie są szczególnie zaskakujące – co najmniej zasmucające. Możemy, my dorośli, nadal przepychać się między sobą swoimi racjami, możemy poczytać (lub nawet nie) i powiedzieć – „nic nowego”. Tym jednak, co powinno się teraz wydarzyć (zwłaszcza jeśli się jest nauczycielem, nauczycielką, pracuje się w szkole, jest się rodzicem) jest postawienie sobie co najmniej dwóch pytań:

  1. Dlaczego tak się dzieje i jaką odegrałem w tym rolę?
  2. Co  możemy/co ja mogę,  a wręcz co musimy/co ja muszę z tą wiedzą zrobić?

Inaczej rzecz ujmując – możemy albo przejść nad tym do porządku dziennego i machnąć ręką („przecież tak zawsze było, jest i będzie”) albo przestać godzić się na stan rzeczy, do którego wspólnie doprowadziliśmy. Do którego wciąż doprowadzamy. Zamykanie oczu, nie zmienia faktu, że coś się wydarza i dzieje. I nie zmieni tego fakt przerzucanie się winą (od ministerstw, przez kuratoria, samorządy, rodziców i nauczycieli, na samych uczniach i uczennicach kończąc). Zmienić możemy to my. Wszyscy. Ale nie gadaniem – działaniem. Tu i teraz. Realnym, bez ociągania i udawania – „ale to przecież nie ja”. Szkoła jest nasza.

Uzyskane i podsumowane w raporcie odpowiedzi pozwalają na jednoznaczne wskazanie obszarów problematycznych. Nie będzie też żadnym nadużyciem stwierdzenie, że wyniki badań potwierdzają to, na co (w związku z codzienną organizacją procesów uczenia się i wychowania w szkołach) wskazują nurty nowoczesnej pedagogiki, psychologii oraz neurobiologii a także „obrońcy” praw uczniowskich. I znowu pojawia się to pytanie – czy my, dorośli, cokolwiek z tym zrobimy, czy wyciągniemy wnioski i przewartościujemy sposób myślenia, czy raczej po raz kolejny, wzruszymy tylko ramionami, okopiemy się na swoich pozycjach i z pewną dozą nieśmiałości (a niektórzy zapewne, niestety, z nonszalancją i butą) będziemy wymachiwać transparentem z napisem – „trudno, co zrobić?”?

Zapraszamy do dyskusji, prosimy o refleksje, a przede wszystkim – UDOSTĘPNIANIE I DZIAŁANIE.

Ważny komunikat!

Ważny komunikat w temacie.. próbnych matur, testów przyrostu kompetencji, sprawdzianów dyrektorskich, próbnych testów ósmoklasisty.. Oczywiście, że można je przeprowadzać, oczywiście że można je nawet sprawdzać (a konstruktywna informacja zwrotna uzyskana w kontekście takiej formy „sprawdzenia się” mogłaby być i POWINNA być wsparciem, motywacją i pomocą)..
ALE NIE MOŻNA ICH OCENIAĆ!

Ponadto, jeżeli odbywają się w godzinach pozalekcyjnych to udział w nich jest zawsze DOBROWOLNĄ decyzją Ucznia/Uczennicy, czyli obecność NIE!OBOWIĄZKOWA.

❗️

Wyniki próbnych matur, testów przyrostu kompetencji, sprawdzianów dyrektorskich, próbnego testu ósmoklasisty (wstaw sobie tutaj jaką tylko nazwę chcesz) NIE MOGĄ wpływać na ocenę klasyfikacyjną. Zmiana nazwy niczego nie zmienia, jest tylko kolejnym przykładem NADUŻYCIA WŁADZY przez szkoły oraz przykładem NARUSZENIA UCZNIOWSKICH PRAW. Art. 44b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) mówią, że, „ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej (…) oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania”, a jak podkreśla Małopolski Kurator Oświaty w swoim komunikacie: ” Tzw. <<próbne egzaminy zewnętrzne>> przygotowywane są bez uwzględnienia wskazanego powyżej zróżnicowania” [1]. Z powyższego można stwierdzić, że przeliczanie wyniku próbnego egzaminu na ocenę szkolną i uwzględnianie jej w ramach bieżącego ocenianie jest bezpodstawne i narusza przepisy oświatowe. (szczegółowe wyjaśnienia tutaj: https://umarlestatuty.pl/…/czy-nauczyciel-moze…/…)

❗️

Jednocześnie apelujemy do wszystkich dąbrowskich szkół średnich i podstawowych, w których odbywają się tego typu testy przyrostu kompetencji, sprawdziany dyrektorskie czy próbne matury i tym podobne na ocenę (w tym na ocenę z superwagą) o zaprzestanie tychże praktyk jako niezgodnych z prawem.

❗️

Liczymy na opamiętanie i dobrą wolę, zanim zwrócimy się do odpowiednich organów celem interwencji. Uczniowie/Uczennice dziękujemy za zaufanie!Młodzieży, możecie się nie zgadzać. Możecie kopiować i drukować tekst tego posta oraz przekazywać nauczycielom, nauczycielkom, dyrektorom, dyrektorkom swoich szkół (np. anonimowe info na nauczycielskim biurku). W razie braku pozytywnej i oczekiwanej reakcji, prosimy o kontakt: dopaminalaab@gmail.com, tel. 504820333Udostępnianie i informowanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych wskazane i polecane!

#szkolajestnasza
#prawauczniowskie

Dzieci w miejskiej świetlicy przyrodniczej.

Spędziliśmy blisko sześciu miesięcy na zabawie w przyrodników i przyrodniczych odkrywców. W naszej świetlicowej przestrzeni przy Centrum Aktywności Obywatelskiej i domach kultury, w szkolnych ogródkach, pobliskich parkach, a gdy pogoda już całkowicie nie dopisywała, w lekcyjnych salach doświadczaliśmy świata, odpowiadaliśmy na pytania, filozofowaliśmy i eksperymentowaliśmy blisko siebie i natury..

Jak rośliny piją wodę? Czy w ziemniaku jest prąd? Jak zbudować elektrownię? Jak zrobić kompost i po co? Jak długo rozkładają się plastikowe śmieci? O czym szumią drzewa? Co w trawie piszczy? To tylko niektóre z setek pytań, które sobie stawialiśmy..

Bo uczenie się można i trzeba lubić. Bo uczenie się może być ciekawą przygodą.
Bo zabawa to poważna sprawa.. A to dopiero początek..
Jeżeli chcecie z nami poeksperymentować, dajcie znać.
Spakujemy naszą Zieloną Skrzynkę i zjawimy się, by z radością i entuzjazmem zagrać z Wami w zielone (kontakt: dopaminalaab@gmail.com, tel. 50482033).

IKEA dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Tutaj możecie podejrzeć krótkie podsumowanie projektu..

A tak się bawiliśmy..

dav
bty
dav
dav

dav
bty
dav
dav
dav


ŻYWA ARCHITEKTURA W PRZYRONICZEJ ŚWIETLICY

Taką piękną, żywą altanę budujemy dla Was z Żywa Architektura przy Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. I mamy nadzieję graniczącą z pewnością, że to początek tego rodzaju naturalnego budownictwa w tym miejscu oraz okolicy.. Cieszymy się bardzo, bardzo!

A to wszystko jest możliwe dzięki wsparciu IKEA w ramach Miejskiej Świetlicy Przyrodniczej „bo zabawa to poważna sprawa”.

Świetlica uważności..

Z uważnością w Miejskiej Świetlicy Przyrodniczej..

W nastoletnim świecie emocjonalnych niepokojów i napięć, niezliczonych szkolnych obowiązków i oczekiwań generujących wysoki poziom stresu i trudne emocje, rozwiązaniem może być i jest praktykowanie uważności (choć to na początku dziwne, obce, powodujące opór, nudne i jakieś takie za bardzo powolne i spokojne)..

Trening uważności dla nastolatków to specjalny czas i przestrzeń rozwijania kompetencji radzenia sobie z emocjami, lepszego poznawania siebie, zatrzymania.. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 16:30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej (szczegóły w komentarzu).
Polecamy!

„Mamy coraz więcej naukowych dowodów na to, że uważność wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się. To ważne dla dorosłych i kluczowe dla dzieci. Mózg i układ nerwowy ciągle się u nich rozwijają, mają więc podwyższoną wrażliwość na negatywne skutki stresu. Niezwykle istotne jest stymulowanie i wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, jego wrodzonej tendencji do bycia życzliwym, otwartym i uważnym. Dzieci są naszą przyszłością”. (Jon Kabat-Zinn)

Bo zabawa to poważna sprawa.
#laswnas
#drogadorelacji
#mindfullness
#treninguważności
#IKEA