Teraz MY!

Tydzień temu rozmawialiśmy o dzieciństwie i dorastaniu w dzisiejszych czasach, pasjach, entuzjazmie, wyzwaniach współczesności, kryzysach Internecie, edukacji, odwadze mówienia „nie wiem”, smutku, depresji, relacjach, różnicach, dorosłości, o tym co dzieli i co łączy, potrzebie bycia widzianym, słyszanym, rozumianym, sprawstwie, byciu sobą, szacunku, świecie, sensie życia..

Dobry czas, dobra debata, dobry (poruszający) film pt. „Poranki kiedy wracamy do domów”..

Dziękujemy wszystkim panelistkom i panelistom oraz uczestnikom i uczestniczkom za udział a Kolektyw Kuzyni i Zagłębie talentów za współorganizację.

Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „poMOC -program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.