Jesteś mi potrzebny/a

Otrzymywanie wsparcia psychicznego i społecznego zapewnia na co dzień poczucie bezpieczeństwa. Gdy młodzi ludzie przeżywają trudne chwile, wsparcia szukają w swoim najbliższym otoczeniu: w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników. To niezwykle ważne by spotykali tam także wrażliwych, uważnych i dorosłych dorosłych. Jak mogą działać nauczyciele, żeby pomagać, nie szkodząc. Jak rodzice mogą wspierać dziecko w przeżyciu kryzysów (w tym szkolnych).
Jak zaopiekować się nastolatkiem w kryzysie. Jak reagować, gdy w szkole „dzieje się przemoc” i to dostrzeżemy.

Młodzi mają głos. Dorośli posłuchajcie i usłyszcie na czas!

Spotkania i rozmowy w edukafejce „Po dzwonku..” organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.