Przewodnik po emocjach – kolejne warsztaty dla młodzieży…

Czym są emocje? Jak je nazywać, rozróżniać, wyrażać? Dlaczego ludziom tak trudno jest się porozumieć?

Na te i inne pytania uczestniczki i uczestnicy projektu Pomoc szukali odpowiedzi podczas warsztatów przeprowadzonych przez Dominikę Malską w CSW.

Chwilę wcześniej młodzi ludzie brali udział w wystawie „Długa przerwa” oraz formułowali swój przekaz w kierunku dorosłych. Z oczywistych względów nie możemy zdradzać wszystkich szczegółów, ale musicie nam uwierzyć, że było to bardzo ważne, mądre i znaczące. Ach, gdyby wszyscy dorośli to usłyszeli i wzięli sobie do serca…

Warsztaty pt. „przewodnik po emocjach zorganizowano w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.