Jesteś mi potrzebny/a..

Otrzymywanie wsparcia psychicznego i społecznego zapewnia na co dzień poczucie bezpieczeństwa. Gdy młodzi ludzie przeżywają trudne chwile, wsparcia szukają w swoim najbliższym otoczeniu: w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników. To niezwykle ważne by spotykali tam także wrażliwych, uważnych i dorosłych dorosłych. Jak mogą działać nauczyciele, żeby pomagać, nie szkodząc. Jak rodzice mogą wspierać dziecko w przeżyciu kryzysów (w tym szkolnych). Jak zaopiekować się nastolatkiem w kryzysie. Jak reagować, gdy w szkole „dzieje się przemoc” i to dostrzeżemy. Młodzi mają głos. Dorośli posłuchajcie i usłyszcie na czas!

A do rozmowy zapraszają:
Angelika Friedrich – działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa.

Michał Wroński – tegoroczny maturzysta, a aktualnie student pierwszego roku kierunku Mikro i nanotechnologie w biofizyce na AGH w Krakowie. Od dłuższego czasu silnie wkręcony w wykazywanie absurdów polskiego systemu edukacji (temat ma „przerobiony” na świeżo). Z pozoru spokojny, choć pod spodem płonie ogień i pasja. Humanista z umysłem ścisłowca.

Anna Dęboń – aktywistka edukacyjna i miejska, pedagożka, terapeutka, arteterapeutka, terapeutka zajęciowa, trenerka, nauczycielka wspomagająca, animatorka kultury. Właścicielka i stwórczyni marki O!PA (przestrzeni edukacji i terapii dla dzieci i młodzieży). Obecnie zajmuje się tematyką praw dzieci i praw człowieka oraz monitoringiem realizacji tych praw w szkołach.

Spotkania i rozmowy w edukafejce „Po dzwonku..” organizowane są przez Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w ramach projektu „poMOC – program rówieśniczego wsparcia i działania” współfinansowanego ze środków narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.