sPRAWA Kobiet

👉 Oprócz Prezydenta Katowic i propozycji warsztatów w Urzędzie Miasta Katowice postanowiłyśmy interweniować również ws. Pełnomocniczki Wojewody Śląskiego do Spraw Kobiet. Ta kwestia jest dla nas równie ważna.

👉 Wysłałyśmy do Wojewody Śląskiego zapytanie, czy w związku z wygranymi wyborami na stanowisko prezydentki Zawiercia przez Annę Nemś rozważa zmianę osoby pełniącej tę funkcję. Poniżej możecie przeczytać treść listu.

👉 Projekt „Każda jest ważna” jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021-2027.