CZAS NA PRAWDZIWEGO RZECZNIKA PRAW DZIECI!

Najwyższy czas na AUTENTYCZNEGO I PRAWDZIWEGO RZECZNIKA PRAW DZIECI, który faktycznie oraz w sposób BEZSTRONNY i PROFESJONALNY będzie reprezentował interesy i prawa dzieci oraz dbał o ich dobro.

W imieniu swoim, Stowarzyszenia Dopamina Lab oraz szeregu innych organizacji społecznych i osób (które wymieniam poniżej), z nadzieją i w nadziei, POSTULUJEMY, aby kandydatem na stanowisko RPD został dr Konrad Ciesiołkiewicz.

Reprezentując organizację działającą na rzecz szeroko pojętych praw dzieci i praw człowieka w edukacji (doskonale i niestety znającej skalę naruszeń tych praw), APELUJEMY do polityków i polityczek, których zadaniem już wkrótce będzie wybranie nowego RPD o wsłuchanie się w ten głos strony społecznej i uwzględnienie tego postulatu.

Od jakiegoś czasu, mamy ogromną przyjemność znać Konrada Ciesiołkiewicza osobiście. Od dawna obserwujemy jego działania i zaangażowanie na rzecz interesów dzieci. Swoją rekomendację opieramy o dotychczasową współpracę, doświadczenie licznych rozmów i debat oraz wspólne działania wokół ochrony praw dzieci.

I ogromnie się cieszymy, że Rzecznikiem Praw Dzieci (po latach zaniedbań) ma szansę zostać osoba, która:

🍀 posiada szeroką wiedzę i doświadczenie,

🍀 rozumie na czym polega złożoność i szeroki kontekst w podejściu do pełnej realizacji praw dzieci,

🍀 zna aktualne problemy społeczne i problemy dzieci,

🍀 jest odważna, wrażliwa, nastawiona na dialog i reprezentuje bardzo wysoką kulturę języka,

🍀 potrafi działać we współpracy, kierując się fundamentalnymi wartosciami i etyką.

Czas najwyższy na prawdziwego Rzecznika Praw Dziecka! #CzasNaRPD

Nie ulega wątpliwości że potrzebujemy dziś na tym stanowisku Kogoś, kto będzie potrafił odbudować autorytet, społeczne zaufanie oraz uznanie dla tego tak ważnego stanowiska, gwarantując wysokie standardy i jakości kompetencyjne i organizacyjne, którymi dla mnie są:

✅ EMPATIA I ZROZUMIENIE czyli umiejętność empatycznego słuchania i rozumienia perspektywy dzieci oraz ich potrzeb, a także zdolność do reprezentowania ich interesów bez uprzedzeń.

✅ KOMUNIKACJA I REPREZENTACJA, które rozumiem jako doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność wyrażania się jasno i skutecznie, otwartość na dialog i różne opinie, wysoką kulturę języka, uważność, życzliwość i szacunek w komunikacji.

✅ WSPÓŁPRACA jako zdolność do budowania sieci współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, angażowanie osób eksperckich z różnych dziedzin, łączenie środowisk, budowanie szerokiego porozumienia społecznego.

✅ ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE realizujące się w poczuciu odpowiedzialności i wytrwałości w dążeniu do poprawy sytuacji prawnej i życiowej wszystkich dzieci i każdego dziecka.

✅ ŚWIADOMOŚĆ WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, problemów i całego spektrum potrzeb, priorytetów i oczekiwan w szerokiej perspektywie oraz sprawstwo i podejmowanie wszelkich pilnych i koniecznych działań, m.in. w następujących obszarach: edukacja, podmiotowość dzieci i mlodzieży, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka, zdrowa, bezpieczna, praworządna i zorientowana na Człowieka szkoła, cyberbezpieczeństwo, prawa dzieci a klimat.

„Miarą instytucji jest to, jakie jest ich podejście do grup najbardziej bezbronnych. Taką grupą, choć nie jedyną, z definicji są dzieci i młodzież. Uwzględnianie ich potrzeb i tworzenie bardziej przyjaznych warunków dla ich życia jest wspólnym dobrem i leży w najlepiej pojętym interesie nas wszystkich.” (K.Ciesiołkiewicz)

Konrad, z całej siły trzymam kciuki! 💛❤️💚💜💙

#RPD#dojrzećdopraw#prawadzieciprawamiczłowieka#szkołajestnasza

Organizacje, które także deklarują wsparcie dla kandydatury dra Konrada Ciesiołkiewicza na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka:

Akcja Demokracja

Protest z Wykrzyknikiem

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Fundacja W Stronę Dialogu

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Growspace

Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Fundacja Jerzego Turowicza

Towarzystwo Więź

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa

diversityPL

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Varia Posnania

Fundacja Hybrydowa Szkoła

Stowarzyszenie Projekt Tarnów-obszar edukacja

Fundacja Bonae Fidei

Fundacja Energia dla Europy

Uczelnia Korczaka

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Fundacja Panoptykon

UNAWEZA Foundation

Gadka Senacka

Osoby razem ze mną wspierające wiedzą i doświadczeniem:

Agatka Dawidowska – Poznańska Rzeczniczka Praw Uczniowskich

Damian Jaworek – Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich

Kuba Wygnanski

Magdalena Bigaj

Ola Rodzewicz

Iga Kazimierczyk

Danuta Sowińska

Jeżeli podzielasz ten postulat, udostępnij ten post lub napisz własny.. #podajdalej