Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Z przykrością informujemy że rezygnujemy z udziału w pracach nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Decyzję o niekontynuowaniu współpracy, uzasadniamy tutaj w oficjalnym piśmie:

Szczegółowe informacje na temat prac nad programem, zadań NGO, zadań wydziałów.
Polecamy porównanie tych dokumentów i ich zapisów na przestrzeni np. 5 lat wstecz, zwłaszcza w kontekście tego, co i jak się w nich zmienia a co pozostaje rok rocznie niezmienne:
http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/70/105/roczny_program_wspolpracy.html