Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Z przykrością informujemy że rezygnujemy z udziału w pracach nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Decyzję o niekontynuowaniu współpracy, uzasadniamy tutaj w oficjalnym piśmie:

Ze szczegółowymi informacjami na temat prac nad programem, zadań NGO, zadań wydziałów można się zapoznać na stronie http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/70/105/roczny_program_wspolpracy.html
Polecamy porównanie dokumentów i ich zapisów na przestrzeni np. 5 lat wstecz, zwłaszcza w kontekście tego, co i jak się w nich zmienia a co pozostaje rok rocznie niezmienne.