Dzieci mają głos..

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą przygotowaliśmy krótkie filmowe info o naszym projekcie tylko dla dzieci.. „Misja miasto. dzieciaki mają głos!” . Projekt realizujemy dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Bardzo zapraszamy do udziału!!