Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy!

Bardzo polecamy!

NOWA SZKOŁA Anna Szulc – lektura obowiązkowa!
Relacja. Wzajemny szacunek. Wspólny cel. „To nauczyciel przy tablicy ma moc dokonania realnych zmian w szkole!”. Można inaczej, wystarczy chcieć.

Czytajcie!