Misja miasto! Dzieci mają głos!

Kolejny nasz projekt specjalnie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat.
Cykl warsztatów (o samorządności, dziennikarskie, myślenia krytycznego, twórcze), zabaw, zdarzeń, spacerów badawczych i wypraw w miasto.. Razem zredagujemy i wydamy zina oraz zorganizujemy Forum „Dzieci mają głos”.

Celem jest włączenie Młodych mieszkańców Dąbrowy Górniczej – dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w decydowanie o sprawach miasta oraz zainspirowanie dzieci i osób dorosłych z ich otoczenia do aktywności obywatelskiej i kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez: cykl zajęć edukacyjnych o demokracji i partycypacji, cykl zajęć dot. praw dziecka i praw człowieka, mini spacery badawcze z elementami gry miejskiej, cykl zajęć kreatywnych i dziennikarskich , Forum „Dzieciaki mają głos!”.

Wierzymy, że oddając dzieciom głos i pole do działania, inwestujemy w przyszłych aktywnych obywateli, zainteresowanych sprawami swojej społeczności. Realizacja projektu daje początek i umożliwia uruchomienie procesów przybliżających wypracowywanie w naszym mieście modelu oraz profilu działalności Rady Dzieci, a także w następstwie tych procesów jej realne powołanie.

Zapraszamy indywidualnie i w grupach zorganizowanych.
Udział bezpłatny i (do)wolny

Zapisy: e-mail: dopamina@op.pl, tel. 504820333

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.