Wizja

Szkoła – przyjazna przestrzeń realizująca ideę edukacji opartej na relacjach, zorientowa na człowieka (małego i dużego), sprzyjająca integracji i lepiej odpowiadająca potrzebom uczniów i nauczycieli w XXI wieku. Szkoła pełna życia, której istotnym elementem jest kultura uczenia się a nie nauczania. Szkoła, w której uczniowie dobrze się czują. Szkoła, w której uczniowie nie są prowadzeni za rękę, tylko przejmują odpowiedzialność za własną naukę. Szkoła, w której praca daje nauczycielom autentyczną satysfakcję.

Szkoła, która swoją misję buduje na założeniach pedagogiki korczakowskiej, pedagogiki kreatywnej i empatycznej, bazując na motywacji pozytywnej (regularnie wyzwalającej wysoki poziom dopaminy).

Bo nauka jest zawsze aktem woli..
„Bo zabawa to najwyższa forma nauki” (A.Einstein)