Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2022r. o treści „Proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o informację, skąd macie Państwo pieniądze na swoją działalność.”, informujemy że dotychczasowa działalność statutowa naszego stowarzyszenia finansowana jest z następujących  źródeł:

  1. Dotacje i granty
  2. Darowizny (od osób fizycznych i innych podmiotów)
  3. Dobrowolne składki członkowskie
  4. Statutowa działalność odpłatna Stowarzyszenia

Ponadto, bieżąca działalność naszego Stowarzyszenia w  dużym stopniu opiera się na nieodpłatnej pracy członków Stowarzyszenia oraz współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami

Celem szczegółowej prezentacji przedstawiamy listy dotychczas zrealizowanych oraz aktualnie realizowanych projektów wraz z podaniem kwoty otrzymanego finansowania zewnętrznego  oraz jego źródła. Wszystkie dotychczas realizowane i zakończone projekty finansowane z wymienionych zewnętrznych źródeł zostały sprawozdane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi za każdy rok działalności Stowarzyszenia.

Dotychczas realizowane projekty finansowane z zewnętrznych źródeł w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia:

ROK 2019

Dziewczyńska Banda Mocy
Dotacja w konkursie Śląskie Lokalnie 2018-2019 Edycja II/Instytut Pracy i edukacji; Kwota: 5000,00 PLN; Link
FunFabLab Wakacyjne Laboratorium Nauki i Zabawy
Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 6550,00 PLN; Link
Fabryka uważności. Rodzinna joga w ogrodzie.
Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 4320,00 PLN; Link
Festiwal Empatii (jako organizacja parasolowa – wspierająca grupę nieformalną) Dotacja w konkursie Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! / Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Kwota: 7750,00 PLN; Link
Konferencja „Szkoła jest nasza”
Dotacja w trybie tzw. „małego grantu”. Obszar: oświaty i wychowania/
Gmina Dąbrowa Górnicza; Kwota: 10 000,00 PLN; Link
Dziewczyńska Banda Mocy
Program minigrantów ArcelorMittal Poland “Działamy lokalnie” Edycja 2019 / ArcelorMittal Poland /darowizna; Kwota: 7000,00 PLN; Link

ROK 2020

Cudotwórczość. Wakacyjna Pracownia Ceramiki
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki w 2020 r. / Gmina Dąbrowa Górnicza; Kwota: 5900,00 PLN; Link
Zielona Pracownia
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2020 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/ Gina Dąbrowa Górnicza
Kwota: 10000,00 PLN; Link
Przestrzeń dla edukacji „szkoła jest nasza”
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Oświaty i wychowania w 2020 r.
Kwota: 25 000,00 PLN; Link
Zielone Polekcje
Konkurs Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A./ darowizna Kwota: 9980,00 PLN; Link

ROK 2021

Zielona Pracownia
Dotacja w otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2021 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Kwota: 9000,00 PLN; Link
Dziewczyńskość ma głos (projekt w trakcie realizacji)
Program minigrantów ArcelorMittal Poland “Działamy lokalnie” Edycja 2020 / ArcelorMittal Poland /darowizna Kwota: 5000 PLN; Link
Miejska Świetlica Przyrodnicza
Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa”/ IKEA Retail Sp. z o.o./darowizna
Kwota: 60 000,00 PLN; Link
Misja Miasto. Dzieciaki mają głos. (projekt w trakcie realizacji)
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG / Fundacja Stocznia; Kwota: 12 500,00 EUR; Link
Ogród bez ogródek
Projekt zrealizowany w ramach statutowej działalności odpłatnej Stowarzyszenia dla Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ; Kwota: 7000,00 PLN

W dniu 16.07.2020r. Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę z Funduszu Pracy (art.15zzda) w kwocie 4 250,68 PLN wypłaconą przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Pożyczka została umorzona.

Załączniki: